Should Gov. Ralph Northam Resign?
Yes 74.44% (268)
No 25.56% (92)